Školení - Jeřábníci

Základní kurz

Vyhlášené termíny základních kurzů

16. září 2020 učebna externích firem DEZA a.s.
     
       

Je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat jeřábnický průkaz, který opravňuje držitele průkazu vykonávat jeřábnické práce na jeřábu uvedené třídy a typu.
Jeřáby jsou rozdělené do následujících tříd :

Třída Popis
Třída O zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země.
Třída A mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané s koše nebo kabiny.
Třída AS Mostové jeřáby speciálního, jako např.formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové.
Třída B Věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem.
Třída C Kolejové a železniční výložníkové jeřáby.
Třída D Mobilní jeřáby.
Třída N Nakládací jeřáby.
Třída S Technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků.
Třída E plovoucí jeřáby.
Třída F  Lanové jeřáby

Podmínky pro přijetí do základního kurzu

  • zdravotní způsobilost
  • osoba starší 18 let
  • praktický zácvik
  • zaškolovací list jeřábníka
  • přihláška jeřábníka

Opakované školení

Je určeno pro uchazeče, kteří již vlastní jeřábnický průkaz a musí být jednou ročně proškoleni a přezkoušení ze svých odborných znalostí.

Co s sebou :

  • jeřábnický průkaz
  • dobrou náladu Usmívající se

Vyhlášené termíny opakovaných kurzů

termín zatím nestanoven

     
       
 
 
 
 

Jeřábnický průkaz

Jeřáb

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do základního kurzu jeřábníků - PDF
Zaškolovací list do základního kurzu jeřábníků - PDF