Aktuálně

21.12.2022, 11:14  

Přejeme všem krásné vánoční svátky a mnoho zdraví do nového roku

Tešíme se na Vás v roce 2023

23.09.2014, 10:44  

Postupně aktualizujeme nově vyhlášené termíny.

10.08.2012, 13:19  

S radostí Vám představujeme náš nový web. Doufáme, že Vám bude dobrým zdrojem informací.

Kurz: Asertivita a zvládání stresu

Termín zatím nestanoven

 

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro ty, kterým jde o praktický nácvik asertivního jednání v pracovních

a osobních vztazích a o lepší zvládání stresu. Na kurzu najdete řadu poznatků

a inspirací ke zvládání stresu a k rozpoznání různých komunikačních způsobů mezilidského jednání.

 

Proč na tento kurz přijít:

 • Seznámíte se s principy a zásadami asertivní komunikace ve smyslu pozitivního myšlení a zdravého sebeprosazení
 • Názorně vám budou předvedeny komunikační techniky, umožňující zvládat obtížné situace v pracovním i soukromém životě
 • Procvičíte si klíčové dovednosti asertivity
 • Dozvíte se, jak lépe zvládnout prožívání stresu a předcházet jeho negativním důsledkům na pracovní výkonnost a zdraví
 • Kurz je veden jako „zážitkový", nebudete se nudit.

 

Obsah kurzu:

1. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Proč si nerozumíme a těžko se nám s některými lidmi komunikuje
 • Asertivní jednání ve vztazích - principy a pravidla
 • Asertivní práva a jejich význam
 • Proč se lidé chovají pasivně, agresivně a někdy i manipulativně
 • Hry v komunikaci - ukázky komunikace názorně předvedou lektoři
 • Asertivní techniky a využití v praxi

 

2. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Jak umět druhému říci, že se mi něco nelíbí
 • Využití asertivity na pracovišti => praktické nácviky – řešení konkrétních situací přímo z pracoviště, zpětná vazba od lektorů
 • Jak na nás působí stres – kdy je stres zdravý a kdy škodlivý
 • Jaký jsem stresový typ a co s tím můžu dělat
 • Jak si poradit s lidmi, kteří nám způsobují stres
 • Sebepoznání
 • Diskuse a konzultace

 

Metody:

praktická cvičení, testy, příklady, inspirace, hraní rolí, videoukázky, diskuse, individuální a skupinová práce, sebereflexe, zpětné vazby od lektorů

 

Lektoři kurzu: Ing. Petr Cizner, Ph.D., Maňasová Svatava

Osvědčení: Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti na kurzu

Poznámka: Tento kurz je možné využít i jako firemní kurz individuálně přizpůsobený požadavkům zadavatele.

Termín: 8. - 9. července 2014

Cena: 4900,- Kč + 21% DPH

Místo konání : Deza, a.s. Masarykova 753 Val. Meziříčí - učebna vzdělávacího střediska

 

 

 

Kurz: Zvládání konfliktů

Termín zatím nestanoven

 

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro všechny, kdo si chtějí poradit se sebou i s ostatními v konfliktních

a problémových situacích.

 

Proč na tento kurz přijít

 • Získáte pozitivní pohled na konflikty a naučíte se přistupovat ke konfliktům tvořivě a pružně.
 • Pochopíte, jak je důležité vědomě konfliktům předcházet a jak mít k jejich řešení konstruktivní přístup.
 • Seznámíte se  s doporučeními, jak efektivně ovlivňovat druhé v obtížných situacích.
 • Kurz je veden jako „zážitkový", nebudete se nudit.

 

Obsah kurzu:

1. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Jak zvládnout konflikty
 • Styly a přístupy k řešení konfliktů
 • Vliv emocí na konflikty
 • Lidé způsobující demotivaci, konflikty a stres
 • Charakteristika typů konfliktních povah (typologie)

 

2. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Jak reagovat na konfliktní lidi a konfliktní situace
 • Konflikty v extrému - mobbing, bossing, staffing
 • Modelové konfliktní situace a jejich řešení
 • Sebepoznání
 • Diskuse a konzultace

 

Metody:

praktická cvičení, testy, příklady, inspirace, hraní rolí, videoukázky, diskuse, individuální a skupinová práce, sebereflexe, zpětné vazby od lektorů

 

Lektoři kurzu: Ing. Petr Cizner, Ph.D., Maňasová Svatava

Osvědčení: Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti na kurzu

Poznámka: Tento kurz je možné využít i jako firemní kurz individuálně přizpůsobený požadavkům zadavatele.

Termín: 12. - 13. srpna 2014

Cena: 4900,- Kč + 21% DPH

Místo konání :  Deza, a.s. Masarykova 753 Val. Meziříčí - učebna vzdělávacího střediska

 

 

 

Lektoři kurzu - reference

Ing. Petr Cizner, Ph.D.

Certifikovaný vedoucí trenér ATKM, ředitel firmy Cizner Consulting®.

Absolvent Provozně ekonomické fakulty VŠZ, Pražské psychoterapeutické fakulty, studium na Londýnské univerzitě a na Mendelově univerzitě v Brně. Praxe ve výrobě, ve školství, v mezinárodním obchodě a v manažerském poradenství. Profesionálně se věnuje koučování, poradenství a výcvikům všech úrovní zaměstnanců v organizacích.

Maňasová Svatava

Certifikovaný lektor - konzultant ATKM. Projektový manažer Cizner Consulting®. Praxe v projekci, v inženýrské činnosti, samostatné obchodní činnosti, ve službách a ve vzdělávání dospělých. Absolventka Pražské psychoterapeutické fakulty. Akreditovaný sebezkušenostní pětiletý výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, výcvik Voice dialogue. Semináře a kurzy v systémové a procesně orientované psychologii, transakční analýze, logoterapii, rogersovské psychoterapii, zvládání konfliktních situací, vůdcovství a facilitaci, neverbální komunikaci, aj. Profesionálně se věnuje poradenství a praktické výuce „soft“ dovedností pro pracovníky všech úrovní.