Školení - Montér plynových zařízení

Vyhlášené termíny školení

Termín zatím nestanoven
     
       

Je určen pro uchazeče, kteří potřebují provádět montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení. Ve spolupráci s TIČR Vám bude vystaveno osvědčení s platností na pět let, které Vás bude k této činnosti opravňovat.

Podmínky pro přijetí do základního kurzu

  • vyplněná žádost
  • kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení
  • potvrzení o délce odborné praxe
  • kopie původního osvědčení pokud již bylo vystaveno
  • potvrzení zdravotní způsobilosti
  • osoba starší 18 let
  • dobrá náladaUsmívající se

Požadovaný druh osvědčení:
dle vyhlášky 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb.

Druh Popis
A výroba a úprava plynů
B skladování a přeprava plynů (plynojemy a tlakové zásobníky)
C plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
D zkapalňování a odpařování plynů
E zvyšování a snižování tlaku plynů
F rozvod plynů
G spotřeba plynů spalováním

Požadovaný rozsah
(žadatel může omezit požadovaný rozsah prověření podle následujících skupin)

A1 Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
A2 Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
C1 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
C2 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
E1 Kompresní stanice
E2 Regulační stanice plynu
F1 Domovní plynovody na plynná paliva
F2 Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí
F3 NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F4 VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
F6 Rozvody technických plynů
G1 Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
G2 Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
G3

Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Montéři plynových zařízení

Dokumenty ke stažení:

Přihláška ke školení montérů plynových zařízení - PDF