Školení - Obsluha plynového zařízení

Vyhlášené termíny školení

30.3.2023 učebna školícího servisu od 12: 00 hod.
     
       

Je určeno pro uchazeče, kteří potřebují získat odbornou způsobilost k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle vyhl. 21/1979 Sb.
Perioda přezkoušení je 1 x za 3 roky.

Jedná se o následující druhy vyhrazených plynových zařízení:

Druhy Popis
A pro výrobu a úpravu plynů (např. bioplynové stanice, výroba technických plynů)
B skladování a přepravu plynů (plynojemy a zásobníky)
C plnění nádob plyny a tlakové stanice (plnírny a tlakové stanice – zdroje - plynu z tlak láhví a nádob)
D zkapalňování a odpařování ( kondenzační jednotka a odpařovače)
E snižování a zvyšování tlaku plynu (regulační stanice , kompresorové a dmýchací stanice)
F rozvody plynu (plynovody plynných paliv a technických plynů)
G spotřeba plynu spalováním (spotřebiče plynných paliv)

Podmínky pro přijetí do kurzu

  • zdravotní způsobilost
  • osoba starší 18 let
  • praktický zácvik v délce min. 1 měsíce
  • evidenční list
  • dobrá náladaUsmívající se