Školení zdravotních hlídek ( první pomoc )

Vyhlášené termíny školení

Termín zatím nestanoven      
       

Ve smyslu zákoníku práce § 102 odst.6, by měl každý zaměstnavatel nechat proškolit své zaměstnance ze zásad první pomoci při úrazu na pracovišti. Školení je vedeno zkušenou všeobecnou zdravotní sestrou, která má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školení trvá cca 2,5 hodiny a je určeno Vašim zaměstnancům.

Co s sebou

  • dobrou náladuUsmívající se