Školení - Topiči nízkotlakých plynových kotelen ( NPK )

Vyhlášené termíny školení

Termín zatím nestanoven      
       

Je určeno pro uchazeče, kteří potřebují získat osvědčení pro topiče NPK, které je opravňuje k práci v kotelnách na plynná, kapalná a pevná paliva s výkonem nad 50 kW dle vyhl. č. 91/1993 Sb. Perioda je co 5 let.

Podmínky pro přijetí do kurzu

  • osoba starší 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • praktický zácvik v kotelně v délce 1 týden
Topiči nízkotlakých plynových kotelen