Školení - Topiči středotlakých kotlů I., II., III. a IV. třídy

Vyhlášené termíny školení:

Termín zatím nestanoven

 
     


 

     

Školení je určené pro uchazeče, kteří potřebují získat topičský průkaz příslušné třídy, který je opravňuje k samostatné obsluze kotlů. Ve spolupráci s TIČR Vám bude vystaveno osvědčení s platností na pět let, které Vás bude k této činnosti opravňovat.

Podmínky pro přijetí do základního kurzu

  • vyplněná žádost
  • kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení
  • potvrzení o délce odborné praxe ( min. ½ roku )
  • kopie původního osvědčení, pokud již bylo vystaveno
  • potvrzení zdravotní způsobilosti
  • osoba starší 18 let
  • zápis o přezkoušení s plynové obsluhy vyhl. 21/1978 Sb.
  • dobrá náladaUsmívající se

Požadovaný rozsah:
dle vyhlášky 18/1979 Sb.

Třída Popis
PK1 1. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h
PK2 2. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně)
HK2 2. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW
PK3 3. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně)
HK3 3. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
HK4 4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)
PK4 4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové
NA Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103
NB Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)
NP Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (dále jen "nádoby na plyny"), jejichž kritická teplota je nižší než + 50° C, nebo plynů, u nichž při teplotě + 50° C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa
Topiči středotlakých kotlů

Dokumenty ke stažení:

Přihláška ke školení topičů středotlakých kotlů - PDF