Školení - Elektrotechnici

Školení a zkoušky dle zákona 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 6,7

Vyhlášené termíny školení

11. dubna 2024 od 8:00 hod. školení a 12. dubna od 8:00 hod. 2024 školení + závěrečné zkoušky – učebna externích firem

Toto školení, které organizujeme má platnost osvědčení 3 roky a nabízíme proškolení a následné zkoušky dle § 6,7. Školení je dvoudenní a třetí den probíhá závěrečná zkouška.

§ 6 Elektrotechnik
§ 7 Vedoucí elektrotechnik

Více o zákonu 250/2021 Sb. naleznete zde : https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250

Více o nařízení vlády 194/2022 Sb. naleznete zde : https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-194

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke školení Elektro – PDF
Lékařské potvrzení – PDF