Školení - Montér plynových zařízení

Je určen pro uchazeče, kteří potřebují provádět montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení podle §6 odstavec 1, písmeno d) zákona č. 250/2021 Sb. pro vyhrazená technická zařízení. Ve spolupráci s TIČR Vám bude vystaveno osvědčení s platností na pět let, které Vás bude k této činnosti opravňovat.

Vyhlášené termíny školení

5. a 6. října 2023 od 7:45 hod. – učebna externích firem

Podmínky pro přijetí do základního kurzu

  • vyplněná žádost
  • kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení
  • potvrzení o délce odborné praxe
  • kopie původního osvědčení pokud již bylo vystaveno
  • potvrzení zdravotní způsobilosti
  • osoba starší 18 let
  • dobrá nálada 🙂

Požadovaný rozsah
(žadatel může omezit požadovaný rozsah prověření podle následujících skupin)

A1 Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
A2Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
BZařízení pro skladování plynů
C1 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
C2Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
C3Plnění a čerpání nádrží vozidel plyny
DZařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
E1Kompresní stanice
E2 Regulační stanice plynu
F1Domovní plynovody na plynná paliva
F2Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí
F3NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F4VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
F6 Rozvody technických plynů
G1 Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
G2Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
G3Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva
G4Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách
HZařízení pro vypouštění hasebních plynu

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke školení montérů plynových zařízení – PDF