Školení - Obsluhovatelé tlakových nádob

Je určeno pro uchazeče, kteří potřebují zajistit bezpečný a hospodárný provoz kotlů
dle ČSN 69 0012. Perioda pro opakované školení jsou 3 roky.

Vyhlášené termíny školení

TERMÍN ZATÍM NESTANOVEN

Podmínky pro přijetí do základního kurzu

  • lékařské potvrzení
  • osoba starší 18 let
  • dobrá nálada 🙂

Dokumenty ke stažení

Lékařské potvrzení – PDF